welk vertelpespectief je kiest betekent door wiens ogen je kijkt, ik-perspectief, jij-perspectief, hij-perspectief, eerste persoon, derde persoon, alwetende verteller bijvoorbeeld

Vanuit welk perspectief schrijf je je boek of verhaal?

Elk verhaal heeft een vertelperspectief van waaruit het verhaal verteld wordt. Zie het als een camera als het ware. Wat de camera filmt is je perspectief.

Er zijn verschillende perspectieven zoals: alwetend, vanuit de eerste persoon (ik-perspectief), vanuit de tweede persoon (jij-perspectief) en vanuit de derde persoon (hij/zij-perspectief).

Welk perspectief past het beste bij mijn verhaal?

De vraag vanuit welk perspectief je het beste kan schrijven kun je het best vroeg in je schrijfproces beantwoorden: anders moet je veel herschrijven. Als je oefent met alle perspectieven maak je ze eigen. Vaak kiezen mensen een perspectief waar ze het meest vertrouwd mee zijn. Dat perspectief waar je automatisch is soms echter niet het beste voor je verhaal. Zodra je meer schrijft en alle perspectieven gebruikt dan raak je er vertrouwd mee. Dan leer je wat er beter bij je verhaal past.

Welke perspectieven zijn er?

 • Alwetend perspectief: deze verteller hangt als ‘God’ boven de wereld en overziet en weet alles. De verteller speelt zelf geen rol in het verhaal. Volgens Wikipedia is dit het oudst gehanteerde perspectief. Het voordeel van dit perspectief is dat de verteller alles weet en daardoor het verhaal ‘slim’ kan vertellen door veel spanning op te bouwen, door dingen te zeggen als: ‘Toen wist Pietje nog niet wat er komen zou’ én dus spanning op te bouwen door informatie achter te houden. Een voorbeeld is De Aanslag van Harry Mulisch.

  Voordelen:

  ✓ Spanning opbouwen doordat de verteller meer weet
  ✓ Je kunt heen en weer schieten tussen personages binnen een hoofdstuk

 • Eerste persoon (ik-perspectief): deze verteller vertelt het verhaal vanuit zijn of haar ogen. Als je schrijft vanuit een ik-perspectief moet je heel goed weten wat je personage zou doen, denken of zien. Je moet door de ogen van je personage kunnen kijken en door de hersenen van je personage kunnen denken. In mijn debuut ‘Niemand zoals hij‘ heeft opa Pieter een teldwang en telt alles tot drie, hij ziet daardoor de wereld heel anders dan ik. Ook kon ik vanuit zijn perspectief geen vergelijking maken met bijvoorbeeld social media vanwege zijn leeftijd en was zijn woordenschat is anders. Een voorbeeld van een speciaal ik-perspectief is de dagboekvorm, denk bijvoorbeeld aan Anne Frank of Geheime Dagboek Van Adriaan Mole.

  Voordelen:
  ✓ Intiemste perspectief
  ✓ Je kunt alleen kijken en denken vanuit dat personage

 • Tweede persoon (jij-perspectief): dit perspectief wordt niet veel gebruikt, maar is soms erg succesvol, omdat het de lezer op een bepaalde manier óók aanspreekt. Lees meer over schrijven in tweede persoon.

  Voordelen:
  ✓ Spreekt de lezer aan
  ✓ Vrij uniek perspectief

 • Derde persoon (hij/zij-perspectief of personaal perspectief): dit is het ik-perspectief, maar vanuit een iets grotere afstand, alsof er als het ware niet een camera ín het personage staat (ik-perspectief) maar erachter. Ook vanuit dit perspectief kun je alleen schrijven wat je personage ziet, denkt en ervaart, maar houd er rekening mee dat ook de lezer de grotere afstand voelt. Een boek geschreven vanuit de derde persoon enkelvoud, vooral in combinatie met de onvoltooid verleden tijd, wordt de “zachte methode” genoemd, waarbij de lezer zich gemakkelijk identificeert met het personage.

  Voordelen:
  ✓ Zachte methode
  ✓ Dicht op het personage, maar met net iets meer afstand dan het ik-perspectief. Je kunt alleen schrijven vanuit de hij / zij / hen (x) die je volgt.

Afwisselende perspectieven

Het kan zijn dat ieder hoofdstuk vanuit een ander of afwisselend perspectief verteld wordt. Zo schreef ik mijn debuutroman ‘Niemand zoals hij‘ vanuit een ik-perspectief in dagboekfragmenten en vanuit een ander personage juist in de derde persoon. Ook thrillerschrijver Samantha Stroombergen doet dit erg slim door in haar debuut ‘De witte kamer’ (won de Gouden strop) telkens als het spannend wordt naar een ander perspectief te switchen.

Verteltijd: wat je hierna moet besluiten is vanuit welke tijd je schrijft. Dit is een vergelijkbare ‘grote beslissing’ voor een verhaal of boek.

Jouw verhaal doet ertoe,
schrijf het alsjeblieft.

Word de schrijver die je kunt zijn 👇

Jouw boek in de boekhandel? Volg de online schrijfcursus.

✔️ No-nonsense online schrijfcursus. Schrijf je verhaal, maak personages en kweek je schrijfspier.

⬆️ 150+ schrijvers gingen je al voor.