welk vertelpespectief je kiest betekent door wiens ogen je kijkt, ik-perspectief, jij-perspectief, hij-perspectief, eerste persoon, derde persoon, alwetende verteller bijvoorbeeld

Vanuit welk perspectief schrijf je je boek of verhaal?

Een vertelperspectief is de ogen waaruit het verhaal verteld wordt. Zie het als een camera als het ware, die filmt. Die camera is je perspectief. Er zijn verschillende perspectieven zoals: alwetend, vanuit de eerste persoon (ik-perspectief), vanuit de tweede persoon (jij-perspectief) en vanuit de derde persoon (hij/zij-perspectief).

Welk perspectief past het beste bij mijn verhaal?

De vraag vanuit welk perspectief je het beste kan schrijven kun je maar beter zo vroeg mogelijk in je schrijfproces beantwoorden: anders moet je heel veel herschrijven. Als je oefent met alle perspectien maak je ze eigen. Als je erover twijfelt, betekent dat misschien dat je nog niet alle perspectieven even vaak gebruikt hebt, of onder de knie hebt. Zodra je namelijk meerdere boeken en verhalen hebt geschreven vanuit verschillende perspectieven raak je er vertrouwd mee, worden ze makkelijk om te gebruiken en léér je wat er beter bij je verhaal past. Daar gaat het uiteindelijk om: het verhaal het best maken voor je lezer.

Welke perspectieven zijn er?

  • Alwetend perspectief: deze verteller hangt als ‘God’ boven de wereld en overziet en weet alles. De verteller speelt zelf geen rol in het verhaal. Volgens Wikipedia is dit het oudst gehanteerde perspectief. Het voordeel van dit perspectief is dat de verteller alles weet en daardoor het verhaal ‘slim’ kan vertellen door veel spanning op te bouwen, door dingen te zeggen als: ‘Toen wist Pietje nog niet wat er komen zou.’ én dus spanning op te bouwen door informatie achter te houden.
  • Eerste persoon (ik-perspectief): deze verteller vertelt het verhaal vanuit zijn of haar ogen. Als je schrijft vanuit een ik-perspectief moet je heel goed weten wat je personage zou doen, denken of zien. Je moet door de ogen van je personage kunnen kijken en door de hersenen van je personage kunnen denken. In mijn debuut ‘Niemand zoals hij‘ heeft opa Pieter een teldwang en telt alles tot drie, hij ziet daardoor de wereld heel anders dan ik. Ook kon ik vanuit zijn perspectief geen vergelijking maken met bijvoorbeeld social media en was zijn woordenschat is anders.
    1. Een voorbeeld van een speciaal ik-perspectief is de dagboekvorm.
  • Tweede persoon (jij-perspectief): dit perspectief wordt niet veel gebruikt, maar is soms erg succesvol, omdat het de lezer op een bepaalde manier óók aanspreekt. Lees meer over schrijven in tweede persoon.
  • Derde persoon (hij/zij-perspectief of personaal perspectief): dit is het ik-perspectief, maar vanuit een iets grotere afstand, alsof er als het ware niet een camera ín het personage staat (ik-perspectief) maar erachter. Ook vanuit dit perspectief kun je alleen schrijven wat je personage ziet, denkt en ervaart, maar houd er rekening mee dat ook de lezer de grotere afstand voelt. Een boek geschreven vanuit de derde persoon enkelvoud, vooral in combinatie met de onvoltooid verleden tijd, wordt de “zachte methode” genoemd, waarbij de lezer zich gemakkelijk identificeert met het personage.

Afwisselende perspectieven

Het kan zijn dat ieder hoofdstuk vanuit een ander of afwisselend perspectief verteld wordt. Zo schreef ik mijn debuutroman ‘Niemand zoals hij‘ vanuit een ik-perspectief in dagboekfragmenten en vanuit een ander personage juist in de derde persoon. Ook thrillerschrijver Samantha Stroombergen doet dit erg slim door in haar debuut ‘De witte kamer’ (won de Gouden strop) telkens als het spannend wordt naar een ander perspectief te switchen.

Verteltijd

Wat je hierna moet besluiten is vanuit welke tijd je schrijft. Dit is een vergelijkbare ‘grote beslissing’ voor een verhaal of boek.

Over het schrijven van een boek + schrijftool 👇

Jouw boek in de boekhandel? Volg de online schrijfcursus.

✔️ No-nonsense online schrijfcursus. Schrijf je verhaal, maak personages en kweek je schrijfspier.
✔️ Unieke kennis over schrijfgewoonte, leer slim herschrijven, leer hoe creativiteit in je hersenen werkt en andere bewezen theorieën.
✔️ BONUS Handboek en schrijftool Mastersheet (mijn geheim waarmee ik 2 romans publiceerde bij een grote uitgeverij) ✨ voor o.a. plot-, proefpersoon- en personagemanagement

6 videolessen, 141 pagina’s, 1 schrijftool en 10 jaar schrijfervaring en wetenschappelijke kennis. 

⬆️ 150+ schrijvers gingen je al voor.